Pozvánka na členskou schůzi Spolku přátel MŠ Pellicova Brno

26.09.2018 22:38

POZVÁNKA NA SCHŮZI RODIČŮ S VEDENÍM MŠ ZDISLAVA

A 

ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU PŘÁTEL MŠ PELLICOVA BRNO 

 

 

Programem schůze konané dne 26.9.2018 od 15.30 hodin v bodově MŠ Zdislava, Pellicova 4a, Brno bude informování rodičů o Spolku a jeho fungování, schválení členů výboru Spolku, plánované akce ve školním roce 2018/2019, informace ohledně chodu školky, zpráva o hospodaření Spolku v loňském školním roce a několik dalších novinek.

 

PROSÍME O ÚČAST CO NEJVĚTŠÍHO POČTU RODIČŮ.

 

DATUM: 26.9.2017

ČAS: 15.30 hodin

 

Předpokládaný konec schůze Spolku a s paní ředitelkou je v 16.30 hodin. Děti mohou zůstat ve třídách v rámci běžného provozu školky. Následovat budou třídní schůzky a tvoření s dětmi ve třídách.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.

 

 

Mgr. Zuzana Štěpánková                                                                                                        Mgr. Markéta Brázdová

Předsedkyně SPMŠ                                                                                                                Ředitelka MŠ Zdislava