SPMŠ

Schůze Spolku s vedením MŠ

13.03.2018 19:32
Zápis ze setkání výboru Spolku přátel MŠ Pellicova Brno s vedením mateřské školy Zdislava   Datum: 26.2.2018 Přítomni: Marcela Hanáková - ředitelka MŠ Zdislava Maria Jandáková - zástupkyně ředitele MŠ Zdislava Zuzana Štěpánková - předsedkyně Spolku (SPMŠ)     Projednávané body: 1/...

Zápis ze schůze výboru Spolku

14.11.2017 22:42
ZÁPIS  ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLKU   Předseda výboru spolku s názvem Spolek přátel MŠ Pellicova Brno se sídlem Pellicova 21/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 751 52 045, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2845 (dále jen „spolek“),...

Finanční plán na školní rok 2017-2018

08.11.2017 08:28
Vážení rodiče a zákonní zástupci, pro Vaši informaci můžete nahlédnout do plánu investic v letošním školním roce, který Vám byl přednesen i na schůzi. Jde o plán, kam se budou rozdělovat Vaše členské příspěvky a dary v letošním školním roce. Našim cílem je hospodařit s nulovým zůstatkem, aby...

Příspěvky 2017-2018

27.10.2017 14:12
Vážení rodiče,   prosíme Vás o zaplacení  příspěvků do SPMŠ na školní rok 2017/2018 do 15.11. 2017 Výše příspěvku byla odhlasována na schůzi rodičů 26.9.2017 většinou přítomných rodičů.   Částka   2000 Kč na jedno dítě       1500 Kč za sourozence v MŠ...

Zápis ze setkání výboru SPMŠ s vedením mateřské školy Zdislava 09/2017

11.09.2017 13:47
Zápis ze setkání výboru Spolku přátel MŠ Pellicova Brno s vedením mateřské školy Zdislava    Datum: 6.9.2017  Přítomni:  Marcela Hanáková  Maria Jandáková  Zuzana Štěpánková  Marcela Vaňatková    Projednávané body:  1,  Projednání chystané akce...

Stanovy SPMŠ

10.09.2017 14:08
  Úplné znění stanov  Spolku přátel MŠ Pellicova Brno     Článek 1 Základní ustanovení   Název spolku zní:                                          Spolek přátel MŠ...

Informace o Spolku

10.09.2017 13:39
Vážení rodiče,    rádi bychom Vás informovali o fungování a činnosti Spolku přátel MŠ Pellicova Brno (dále jen SPMŠ), který při MŠ Zdislava funguje od roku 1992.    K jakému účelu byl Spolek založen?  Účelem založení spolku je spolupráce s mateřskou školou při vytváření a...

Sponzorský dar

01.09.2017 23:47
Spolek přátel MŠ Pellicova Brno Pellicova 4 602 00 Brno IČ : 75152045   Žádost o sponzorský dar   Spolek přátel MŠ Pellicova Brno vzniklo v roce 1992 za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školky v oblasti výchovné, materiální a zájmové. Snahou Spolku je...