HOVOROVÉ HODINY 

Rodiče, kteří mají zájem se podrobněji informovat o svém dítěti, si mohou domluvit individuální termín s pí. uč. příslušné třídy