Charakteristika třídy

04.09.2013 18:31

Jsme speciální logopedická třída se sníženým počtem dětí- max. 10. S dětmi pracujeme podle ŠVP naší MŠ a kromě toho je všem dětem denně věnována individuální i kolektivní logopedická péče. Každé dítě této třídy má navíc vypracovaný svůj individuální plán.

V koťátkách se více zaměřujeme na rozvoj řeči ve všech jejích rovinách. Rozvíjíme také jemnou motoriku, grafomotoriku a fonematické uvědomování.

Do naší třídy jsou děti přijímány na základě logopedického vyšetření ze Speciálně-pedagogického centra pro děti s vadami řeči Veslařská, s jejichž logopedkou celý rok spolupracujeme. S psycholožkou konzultujeme školní zralost a odklady školní docházky, popřípadě pokračování v logopedické pěči v ZŠ pro děti s vadami řeči Veslařská.

Letos je nás 7 chlapců a 3 dívky. Koťátka se zapojují do všech školkových akcí. Připravujeme výrobky na Jarmark, besídky, těšíme se na Mikuláše a na Vánoce.