Zájmové aktivity na rok 2016/ 2017

 

Plavání  - zajišťuje pí učitelka Illková ze třídy Motýlků, začátek 22.2. 2017, výuka proběhne každou středu , s sebou : batůžek, ručník, kopací čepice, plavky, pitíčko - zavírací , sušenky, ovoce

Kroužek hudebně - pohybový - zajišťuje pí učitelka Krupková ze třídy Broučků 1x za 14 dní v odpoledních hodinách

Kroužek Dovedných rukou - zajišťuje pí učitelka Antošová ze třídy Zajíčků a pí učitelka Smrkovská ze třídy Berušek 1x za 14 dní v odpoledních hodinách

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky- zajišťuje pí učitelka Jandáková ze třídy Berušek a pí učitelka Bc. Šedová ze třídy Zajíčků, skupinky začnou v 2.pololetí školního roku

Barevná Angličtina - zajišťuje pí učitelka Jandáková  ze třídy Berušek - výuka pro pokročilé 2x týdně (ÚT a ČT 12:20 - 13:00) , cena 2500.-Kč, začátek kurzu 20.9.2016 

Logoporadna - 1x za měsíc zajišťuje pí učitelka Mgr. Bílá ze třídy Koťátek

Flétnička- externí pí učitelka, kroužek probíhá každý čtvrtek v odpoledních hodinách