Vánoční prázdniny 

od 25.12. 2017 - 2.1. 2018 (včetně)

 
 

HOVOROVÉ HODINY 

Rodiče, kteří mají zájem se podrobněji informovat o svém dítěti, si mohou domluvit individuální termín s pí. uč. příslušné třídy