ZÁJMOVÉ AKTIVITY NA MĚSÍC ŘÍJEN :

1. "MALÝ OLYMPIONIK" - pohybový kroužek v MŠ pro starší děti
                                        - začátek 9.10. 2017
                                        - probíhat bude každé pondělí v 15:15 hod.  

                                        - podrobnější informace týkající se kroužku najdete na nástěnce v MŠ            

 

2. FLÉTNA - kroužek bude probíhat v MŠ
                 - začátek 5.10. 2017
                 - probíhat bude každý čtvrtek a to rozdělením do 2 skupin : 

                      1. skupina - 15:00 - 15:30 hod.
                       2. skupina - 15:30 - 16:00 hod.

                  - podrobnější informace týkající se kroužku najdete na nástěnce v MŠ            

 

3. KERAMIKA - kroužek bude probíhat v MŠ 1x za 14dní

                       - začátek 11.10. 2017 od 13:00 - 14:15 hod.

                       - podrobnější informace týkající se kroužku najdete na nástěnce v MŠ            

 

4. DOVEDNÉ RUČIČKY  - kroužek bude probíhat 1x za 14dní

                                        - začátek 12.10. 2017 od 13:00 - 14:15hod.
                                       
 - podrobnější informace týkající se kroužku najdete na nástěnce v MŠ            

 

 

5. ANGLIČTINA WATTSENGLISH - kroužek bude probíhat v prostorách MŠ

                                                        - začátek 3.10. 2017 a to rozdělením do 2 skupin : 

                                                           1.skupina (každé úterý)  15:30 - 16:00 hod.
                                                           2.skupina (každý čtvrtek) 15:30 - 16:00 hod. 

                                                        - podrobnější informace týkající se kroužku najdete na nástěnce v MŠ 

 

6. PLAVÁNÍ - začátek kroužku 4.10. 2017 

                    - odjezd v 9:00 hod.     

                    - podrobnější informace týkající se kroužku najdete na nástěnce v MŠ     

 

 

5.10. B. Vojkůvka - Hudební pořad v MŠ - "Dětským srdíčkům"


17.10. Zpívání o podzimu v MŠ (S Tetinami) 


31.10. - 3.11.  Středisko ekologické výchovy Hlídka - výchovně vzdělávací celek, který se zaměřuje
                                                                                    na určité ekologické, environmentální téma
                                                                                  - skládá se zejména z praktických a tvořivých činností,
                                                                                    her, pokusů. pozorování přírody

                                                                                  - téma : "podzimní kartičky"  od 9:30 - 11:00 hod.

                                                                                  - každý den se zúčastní 2 třídy (viz. nástenka v MŠ)
                                                                                  - akce je hrazena SPMŠ