Sponzorský dar

01.09.2017 23:47

Spolek přátel MŠ Pellicova Brno

Pellicova 4

602 00 Brno

IČ : 75152045

 

Žádost o sponzorský dar

 

Spolek přátel MŠ Pellicova Brno vzniklo v roce 1992 za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školky v oblasti výchovné, materiální a zájmové. Snahou Spolku je především pomoci školce realizovat její plány (nákup vhodných didaktických pomůcek podporujících rozvoj dětí), spolupodílet se na postupné obnově jednotlivých tříd (výzdoba, nábytek, postýlky),na renovaci školní zahrady a pomoci organizovat a financovat vzdělávací i zábavné akce pro děti z MŠ Zdislava.

 

            Jménem našeho Spolku bych Vás chtěla oslovit a touto cestou požádat o pomoc formou finančního nebo materiálního daru. Všechny případné dary budou sloužit výhradně pro rozvoj a obnovu MŠ a její zahrady a doufáme, že pomohou zpestřit a zpříjemnit dětem pobyt ve školce.

 

            Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme a nabízíme umístěni Vaši reklamy na oficiálním webu školky : http://www.mszdislava.cz

 

 

 

                                                                                  předsedkyně Spolku

                                                                                  Zuzana Štěpánková

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: spmspellicova@seznam.cz