Příspěvky 2017-2018

27.10.2017 14:12

Vážení rodiče,

 

prosíme Vás o zaplacení 

příspěvků do SPMŠ na školní rok 2017/2018 do 15.11. 2017

Výše příspěvku byla odhlasována na schůzi rodičů 26.9.2017 většinou přítomných rodičů.

 

Částka   2000 Kč na jedno dítě

      1500 Kč za sourozence v MŠ Zdislava 

(pokud školku současně navštěvují sourozenci, pak je částka ponížena na 1500 Kč za každého sourozence)

č.ú. 1023435263/6100

Do poznámky příjemci napište, prosím, jméno dítěte a třídu.

 

Příspěvek lze uhradit ve dvou splátkách, druhou polovinu do 31.1.2018

 

V případě zájmu o odpočet příspěvku ze základu daně prosím s dostatečným předstihem kontaktujte výbor SPMŠ a uvedˇte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje a také údaje pro potvrzení (jméno dárce, trvalé bydliště dárce a datum narození dárce): spmspellicova@seznam.cz

 

Za Vaše příspěvky děkujeme.