Informace o Spolku

10.09.2017 13:39

Vážení rodiče, 

 

rádi bychom Vás informovali o fungování a činnosti Spolku přátel MŠ Pellicova Brno (dále jen SPMŠ), který při MŠ Zdislava funguje od roku 1992. 

 

K jakému účelu byl Spolek založen? 

Účelem založení spolku je spolupráce s mateřskou školou při vytváření a zlepšování podmínek pro školní a mimoškolní činnost mateřské školy především v oblasti výchovné, vzdělávací, zájmové a rovněž v oblasti materiálního vybavení. 

 

Jaká je výše členských příspěvků? 

Výše členských příspěvků je každoročně odhlasována na členské schůzi na konci září, kde je rovněž přítomným předložena zpráva o hospodaření s příspěvky za předchozí školní rok. V loňském roce to bylo 2000 Kč na rok za jedno dítě, 1500 Kč na rok za každého sourozence v MŠ. Částku je možné vždy platit jednorázově či ve dvou splátkách. Spolek Vám na Vaši písemnou žádost na email Spolku vystaví potvrzení o daru. 

 

Za co jsou peníze utraceny? 

Na využití příspěvků se členové výboru SPMŠ vždy domlouvají s vedením MŠ i přímo s pedagogy ve třídách dle aktuálních potřeb. Předseda či místopředseda Spolku se pravidelně schází s vedením MŠ kde jsou řešeny požadavky na financování ze strany školky a také jsou vedení MŠ tlumočeny návrhy od rodičů a výboru SPMŠ. 

 

Z částky 2000 Kč (či 1500 Kč v případě sourozenců) je hrazeno například: 

- mikulášské balíčky a účinkování Mikuláše a Anděla 

- vánoční dárek pro každé dítě, který si odnáší domů z vánoční besídky 

- vánoční dárky společné (nové hračky v hodnotě cca 5000-7000 Kč/třídu, které si děti před Vánocemi rozbalují ve třídě a zde zůstávají) 

- rozpočet ve výši 6000 Kč pro každou třídu, ze kterého se financují výtvarné potřeby, potřeby pro výrobu dárků pro rodiče k Vánocům, Velikonocím či ke Dni matek, nové knihy, zpěvníky, CD, edukativní hračky a potřeby, drobné odměny pro dětí či dárky k oslavě narozenin, surovniny pro pečení před Vánoci a podobně. V letošním školním roce bude také nově nakupována keramická hlína pro výrobky dětí. Díky tomuto fondu mohou mít děti pobyt ve třídách zábavnější a více kreativní. 

- karneval 

- školní a třídní výlety 

- Den dětí na zahradě (pronájem skákacího hradu, klauna, divadlo atd.) 

- akce “Rozloučení před prázdninami a s předškoláky” s grilováním, občerstvením, pasováním předškoláků a zábavným programem pro děti 

- akce k zahájení školního roku na zahradě se zábavným programem a uvedením nových dětí 

- a další dle aktuálních nápadů a žádosti ze strany pedagogů 

 

Z rozpočtu SPMŠ se až na vyjímky nehradí provozní záležitosti SPMŠ. Členové výboru se Spolku věnují ve svém volném čase, tiskové materiály, účetní poradenství apod. hradí výbor sdružení z vlastních zdrojů v maximální míře. 

 

V případě zůstatku v rozpočtu se případně relizují nákupy dražších hraček (například dřevěných či edukativních) a školkového vybavení v budově školky i na školní zahradě dle návrhů vedení MŠ. 

S plánem investic se můžete seznámit taktéž na členské schůzi SPMŠ. Tento plán je doplňován během roku dle reálného stavu financí a aktuálně vzniklých potřeb ve školce. 

 

V minulých letech to byly například tyto položky: 

- Polikarpova stavebnice 

- 22 ks koloodrážedel a koloběžek Yedoo Čtyřlístek + 22 dětských helem 

- dětské kuchyňky, auta na zahradu, hračky do písku 

- zabezpečovací systém vstupních dveří 

- některé herní prvky na zahradě - například “sestava loď” 

- finančni a organizační přispění k vypracování projektu nové zahrady a získání dotace na vybudování a jiné 

 

Musím být členem Spolku? 

Členství ve Spolku je dobrovolné. V případě, že se nechcete stát členem SPMŠ či neuhradíte schůzí odhlasovaný příspěvek, nemusí mít ale bohužel Vaše dítě nárok využívat výhody pramenící ze členství a účastnit se například akcí, které SPMŠ pořádá. 

Členství ve Spolku nezavazuje k žádné povinnosti (jako například účastnit se schůzí), kromě uhrazení členského příspěvku, a automaticky zaniká při ukončení docházky dítěte ve školce či neuhrazením příspěvku. Členové Spolku mohou být voleni do výkonného orgánu Spolku a rozhodovat tak o využití příspěvků. 

 

Máte-li nějaké otázky či připomínky týkající se SPMŠ, napište, prosím, na emailovou adresu Spolku spmspellicova@seznam.cz. Členové výboru se budou snažit Vaše dotazy co nejdříve vyřídit. 

 

Přejeme Vám i Vašim dětem mnoho radostných dní v MŠ Zdislava.

 

Výbor SPMŠ 

spmspellicova@seznam.cz