Jsme speciální logopedická třída se sníženým počtem dětí - 10. S dětmi pracujeme podle ŠVP naší MŠ a kromě toho je všem dětem denně věnována individuální i skupinová logopedická péče. 

V Koťátkách se více zaměřujeme na rozvoj řeči ve všech jejích jazykových rovinách. Rozvíjíme také jemnou motoriku, grafomotoriku a fonematické uvědomování.

Do naší třídy jsou děti přijímány na základě logopedického vyšetření ze Speciálně-pedagogického centra (SPC) při Základní škole a mateřské škole logopedické   (Veslařská 234, 637 00 Brno). Celý rok spolupracujeme se speciální pedagožkou - logopedkou, s psycholožkou konzultujeme školní zralost a odklady školní docházky, popřípadě pokračování logopedické péče na základní škole.

Můžete nás kontaktovat na třídním emailu :    mszdislavalogo@gmail.com