Veškeré informace o školní jídelně, včetně jídelníčků, najdete na internetových stránkách: 

    https://www.sjpellicova.cz/